top of page
KakaoTalk_20210124_163121584_10.jpg

Q7 Riverside

Căn hộ mở bán ở Việt Nam

KakaoTalk_20210124_163121584_10.jpg

Q7 Riverside

  • Vị trí: Dao Tri Street, Phu Thuan Ward, District 7, HCMC

  • Tổng diện tích: 75,224.5 sm

  • Loại hình: 3,580 căn

2 Bed

3 Bed