top of page
logo3.png

PEOPLE IN CORE CITY

Đầu tư bất động sản Việt Nam cùng PICC KOREA

đầu tư trực tiếp vào bất động sản tại Việt Nam

PICC KOREA COMPANY

Giới thiệu PICC KOREA

현대 오피스

LATEST SALES PROPERTIES

Tin tức căn hộ mở bán

Giới thiệu các thông tin liên quan đến mua bán: vị trí, tổng quan các căn hộ tại TP. HCM

LATEST RENTAL PROPERTIES

Tin tức căn hộ cho thuê

Căn hộ cho thuê do PICC vận hành tại Việt Nam.

아름다운 스파 수영장

Hướng dẫn luật cùng 

luật sư cố vấn

노트 만들기